Білім беру модульдері

(жүктеу)

   

Оқу жұмысы және академиялық мобильділік жөніндегі вице ректордың 2019 жылғы  «12» шілдедегі                         № «586» бұйрығына                                       10 қосымша

Оқу жұмысы және ақпараттық технологиялар жөніндегі вице-ректордың 2019 жылғы  «11» қаңтардағы                       № 20 бұйрығына                                              10 қосымша

АКАДЕМИЯНЫҢ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ «Б» КОРПУСЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРІНІҢ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ КУРСТАРЫНЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЛАРЫ МЕН ОҚУ ПӘНДЕРІНІҢ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

 

«Б» КОРПУСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ӘКІМШІЛІК БАСШЫ ЛАУАЗЫМЫНА АЛҒАШ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕР ҮШІН НЕГІЗГІ ЖҰМЫСЫНАН ҚОЛ ҮЗІП (КҮНДІЗГІ ОҚУ НЫСАНЫ БОЙЫНША) ҚАЙТА ДАЯРЛАУ КУРСТАРЫНЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ

 Мақсаты: «В»-деңгейдегі құзыреттілікті дамыту

Пәннің атауы

Сағат көлемі

Өткізу нысаны

I. СТРАТЕГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ КӨШБАСШЫЛЫҚ

1

Көшбасшылық және эмоциялық интеллект

3

Кейс-стади

2

Шешендік өнер

3

Кейс-стади

3

HR менеджмент

4

Тренинг, Кейс-стади

4

Басқару экономикасы

4

Кейс-стади

5

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды басқару.Стратегиялық ойлау.

4

Кейс-стади

6

Келіссөздер жүргізу және конфликт менеджмент

4

Тренинг, Кейс-стади

 

БАРЛЫҒЫ

22

 

II. БІРЫҢҒАЙ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ШЕҢБЕРІ («В» ДЕҢГЕЙІ)

7

Ынтымақтастық

3

Тренинг, Кейс-стади

8

Тайм және стресс менеджмент

3

Тренинг, Кейс-стади

9

Өзін-өзі дамыту

2

Тренинг, Кейс-стади

10

Жауаптылық және бастамашылдық

3

Тренинг, Кейс-стади

11

Көрсетілетін қызметті тұтынушыға бағдарлау және оған ақпарат беру

3

Тренинг, Кейс-стади

12

Парасаттылық. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет.

4

Тренинг, Кейс-стади

13

Қызметті басқару және шешімдер қабылдау

4

Тренинг, Кейс-стади

 

БАРЛЫҒЫ

22

 

III. БОЛАШАҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

14

Ақпараттық және киберқауіпсіздік

4

Тренинг, Кейс-стади

15

Мемлекеттік цифрлық басқару

4

Тренинг, Кейс-стади

16

Коммуникативті менеджмент

2

Тренинг

17

Ойлау дизайны

6

Кейс-стади

18

Басқару технологиялары (project және change management)

12

Жоба әзірлеу

19

Жобалық жұмыс бойынша co-teaching

6

Тренинг

20

Коучинг пен тәлімгерлік

4

Тренинг, Кейс-стади

21

Ауқымды деректер негізінде шешім қабылдау

4

Тренинг, Кейс-стади

22

Латын графикасы негізіндегі ресми жазылым

4

Тренинг, Кейс-стади

 

БАРЛЫҒЫ

46

 

IV. ӨҢІРЛІК КОМПОНЕНТ

23

Өңірлік саясат: ауқатты аймақты қалыптастыру құралдары

6

Тренинг, Кейс-стади

24

Жастар ұйымдарымен әріптестік: өңірдің даму әлеуеті

4

Тренинг

25

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу

4

Тренинг, Кейс-стади

26

Азаматтар мен заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмыс

4

Тренинг, Кейс-стади

27

Өңірлік жобаларды іске асырудағы МЖӘ

6

Тренинг, Кейс-стади

 

БАРЛЫҒЫ

24

 

V. БІЛІМДІ ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ

28

Жобалық жұмысты қорғау

6

Жоба әзірлеу

29

БАРЛЫҒЫ

6

 

    КУРС БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ

120

 

 

 

 

«Б» КОРПУСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ӘКІМШІЛІК ҚЫЗМЕТІНЕ АЛҒАШ КІРГЕН МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕР ҮШІН НЕГІЗГІ ЖҰМЫСЫНАН ҚОЛ ҮЗІП (КҮНДІЗГІ ОҚУ НЫСАНЫ БОЙЫНША) ҚАЙТА ДАЯРЛАУ КУРСТАРЫНЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ

Мақсаты: «C» және «D»-деңгейлеріндегі құзыреттіліктерді дамыту

Пәннің атауы

Сағат көлемі

Өткізу нысаны

I. СТРАТЕГИЯЛЫҚ ОЙЛАУ

1

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттар

4

Интерактивті талқылау

2

Рухани жаңғыру: қоғамдық сананы жаңғырту

2

Интерактивті талқылау

3

Басқару экономикасы

4

Кейс-стади

4

Стратегиялық жоспарлау

4

Тренинг, Кейс-стади

 

БАРЛЫҒЫ

14

 

II. БІРЫҢҒАЙ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ШЕҢБЕРІ («C» ЖӘНЕ «D» ДЕҢГЕЙЛЕРІ)

5

Ынтымақтастық

3

Тренинг, Кейс-стади

6

Жеделдік

3

Тренинг, Кейс-стади

7

Өзін-өзі дамыту. Мансаптық өсуді ынталандыру.

3

Тренинг, Кейс-стади

8

Жауаптылық және бастамашылдық

3

Тренинг, Кейс-стади

9

Күйзеліске төзімділік

3

Тренинг, Кейс-стади

10

Көрсетілетін қызметті тұтынушыға бағдарлау және оған ақпарат беру

3

Тренинг, Кейс-стади

11

Парасаттылық. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет.

3

Тренинг, Кейс-стади

12

Қызметті басқару және шешімдер қабылдау

3

Тренинг, Кейс-стади

 

БАРЛЫҒЫ

24

 

III. БОЛАШАҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

13

Киберқауіпсіздік негіздері

4

Кейс-стади

14

Мемлекеттік басқарудағы цифрлық тахнологиялар

4

Кейс-стади

15

Тиімді коммуникация дағдылары

2

Тренинг

16

Коучинг

4

Тренинг

17

Ойлау дизайны

6

Кейс-стади

18

Көшбасшылық және эмоциялық интеллект

3

Кейс-стади

19

Жұртшылық алдында жария сөз сөйлеу

3

Тренинг

20

Жобалық менеджмент

12

Жоба әзірлеу

21

Жобалық жұмыс бойынша co-teaching

6

Тренинг

22

Үлкен деректерді талдау

4

Кейс-стади

23

Латын графикасы негізіндегі ресми жазылым

4

Кейс-стади

 

БАРЛЫҒЫ

52

 

IV. ӨҢІРЛІК КОМПОНЕНТ

24

Өңірлік саясат: ауқатты аймақты қалыптастру құралдары

8

Тренинг, Кейс-стади

25

Жастар ұйымдарымен әріптестік: өңірдің даму әлеуеті

4

Тренинг, Кейс-стади

26

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу

4

Тренинг, Кейс-стади

27

Азаматтар мен заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмыс

4

Тренинг, Кейс-стади

28

Өңірде кәсіпкерлік қызметті дамыту

4

 

 

БАРЛЫҒЫ

24

 

 

V. БІЛІМДІ ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ

29

Жобалық жұмысты қорғау

6

Жоба әзірлеу

 

БАРЛЫҒЫ

6

 

    КУРС БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ 

120