БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ СЕМИНАРЛАРЫ. ПЖКР

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: «С» ДЕҢГЕЙІ,  ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРАДЫ

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 7–9 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: жеке қызмет нәтижелерін жақсартуға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Эмоционалды интеллект, оның ңеғізгі құрамдас бөліктері, қөшбасшылықпен байланысы
 • Өзіндік сана және мотивация.Өзін-өзі қадағалау.
 • Тиімді қарым-қатынас үшін эмпатияның маңыздылығы.
 • Қөшбасшылық, қөшбасшылық жіктеуі, EQ көшбасшылық 

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: өз қызметінің тиімділігін арттыру үшін эмоционалды интеллект негізінде шабыттандыратын көшбасшылықтың кәсіби құзыреттіліктері мен практикалық дағдыларын дамы 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • көшбасшылық
 • шешім қабылдау
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • өзін-өзі дамыту

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 28 ақпан -4 наурыз 

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: стратегиялық құжаттарды әзірлеу бойынша біліктілігін арттыруға ұмтылған мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Жобаларды басқару негіздері
 • Мемлекеттік басқару жүйесіндегі жобаларды басқару деңгейлері.
 • Ұлттық жобаларға шолу
 • Easy Project жүйесінде аймақтық деңгейде ұлттық жобаларды басқару
 • Ресми-іскерлік стилі, сойлемдегі сөздердің орны тәртiбi, аргументтi сойлемдер құрастыру 

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: стратегиялық бағдарламалық құжаттарды әзірлеуде және нысаналы индикаторларды қалыптастыруда кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • қызметті басқару;
 • шешімдерді қабылдау;
 • ынтымақтастық және өзара әрекеттесу;
 • 5 негізгі құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2021 жылғы 1– 3 наурыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Халықпен және жұртшылықпен тиімді коммуникация дағдыларын дамытуға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • көпшілік алдында сөйлеудің үш киті – шеберліктен бастап шеберлікке дейін;
 • «Қара аққу» – дағдарыстың беделге әсері;
 • «Тиленол ережесі» – дағдарысқа жауап берудің әмбебап формуласы;
 • дағдарыстық байланыс өсу нүктесі ретінде; Грассрут, пікір көшбасшылары және “үшінші күш”. Дағдарыс кезінде New Media және Social Media-мен жұмыс істеу;
 • ресми мәтін және жазылым дағдылары.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Дағдарыстық жағдайларды реттеу үшін тиімді коммуникациялардың кәсіби құзыреттері мен практикалық дағдыларын дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара
 • іс-қимыл;
 • жеделдік;
 • өзін-өзі дамыту;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 28– 30 наурыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Concept for the development of public administration in the Republic of Kazakhstan until 2030: building a “human-centered” model - “People First”
 • design thinking and traditional thinking;
 • complexity of processes and management of constant changes in the conditions of the VUCA world;
 • design thinking, methods and tools to stimulate innovation;
 • design thinking in government agencies;
 • design thinking in practice;
 • implementation of a practical task

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Қатысушылардың іс-әрекетінде жобалық ойлау принциптерін қолданумен және оны тиімді пайдаланудың практикалық құралдарын әзірлеумен байланысты құзыреттерді қалыптастыру

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара әрекеттесу;
 • тиімділік;
 • өзін-өзі дамыту;
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 11–13 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Бизнес-процесстерді реинжинирингілеу саласында кәсіби құзыреттілікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • ұйымды басқарудың технологиялық тәсілі;
 • стратегиялық бизнес-процесстер;
 • негізгі бизнес-процесстер;
 • қосалқы бизнес-процесстер;
 • процесске бағытталған органның бизнес-моделі;
 • бизнес-процесстерді басқару принциптері;
 • практикалық кейстерді талдау
 • ресми мәтін және жазылым дағдылары

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Бизнес-процесстермен және оларды ресімдеу, оңтайландыру және цифрландыру жобаларымен жұмыс істеудің кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара
 • іс-қимыл;
 • жеделдік;
 • өзін-өзі дамыту;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 18–20 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: VUCA /BANI/ жағдайында процесті басқаруда кәсіби құзыреттілігін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер – әлем

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • нәтижеге бағытталған басқару. Тиімділік.
  • белгісіздік және тәуекелдер. Тәуекелдерді басқару.
  • VUCA-дан BANI-ге дейін: мотивацияның жаңа ортасы.
  • белгісіздік жағдайында тиімді коммуникациялар.
  • VUCA /BANI/ әлеміндегі өзгерістерді басқару.
  • VUCA /BANI/ көшбасшылығы - әлем.
  • белгісіздік жағдайында шешім қабылдау.
  • практикалық жағдайларды талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Белгісіздік жағдайында тиімді жұмыс істеу үшін кәсіби құзыреттіліктер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • бейімделгіштік
 • тәуекелдерді басқару
 • өзгерістерді басқару
 • тиімді коммуникациялар
 • шешімдерді қабылдау
 • көшбасшылық
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 23-24 мамыр 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ:  2 күн, 16  академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • VUCA мен BANI-әлем жағдайында, белгісіздік дәуірінде күрделі мәселелерді шешу қажеттілігі,
 • біріктірілген бейімделген көшбасшылық үлгілері,
 • жеке көшбасшылық стратегиялары

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: жеке тұлғаның көшбасшылық қабілетін, күрделі мәселелерді шешуге икемділігін дамыту

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • шешімдер қабылдау;
 • қызметін басқару;
 • ынтымақтастық және ынтымақтастық;
 • қызмет тұтынушысына бағдар беру және ақпараттандыру,
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 30 мамыр -1 маусым 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24  академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Мемлекеттік қызметшілер бюджеттік ресурстарды тиімді басқару саласындағы құзыреттерді дамытуға баса назар аударды

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • нәтижеге бағытталған басқару. Тиімділік.
 • Мемлекеттік бюджетті басқару саласындағы НҚА
 • бюджеттік қатынастар саласындағы тиімді саясаттың құралдары
 • стратегиялық бағдарламалар контекстіндегі бюджеттік саясат құралдары
 • практикалық жағдайларды талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Мемлекеттік органдардың қаржылық ресурстарын тиімді басқару үшін кәсіби құзыреттіліктер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара әрекеттесу;
 • өнімділік пен тиімділікке назар аудару
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 6–8 маусым

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Белгісіздік жағдайы, болжау және жедел әрекет ретінде болжау,
 • болашаққа арналған стратегиялық жоспарларды болжау,
 • мемлекеттік қызметшілердің алдын ала ойлауы мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігінің кепілі,
 • ресми мәтін және жазылым дағдылары.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: белгісіздік жағдайында болжау дағдыларын дамыту, ойлаудың икемділігі мен тиімділігін дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара
 • іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 9–10 маусым

ҰЗАҚТЫҒЫ: 2 күн, 16 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік органдардың цифрлық трансформациясы бойынша практикалық дағдыларды меңгеруге баса назар аударды

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • «Цифрлық Қазақстан» Ұлттық жобасы контекстіндегі цифрлық трансформация
 • индустрия 4.0 және оның қоғамдық өмірдің цифрлық трансформациясына әсер
 • цифрлық түрлендіру құралдары
 • цифрлық мемлекеттік қызметтер

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Мемлекеттік органдардың цифрлық трансформациясының кәсіби құзыреттері мен практикалық дағдыларын дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара
 • іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы  15-17 тамыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: әлеуметтік саладағы мінез-құлықтың өзгеруіне мүдделі мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • итермелеу теориясы
 • мемлекеттік саясатта мінез-құлық бақылауларын қолдану
 • мінез-құлық экономикасы
 • ресми мәтін және жазу дағдылары.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тиімді жеке және ұжымдық іс-әрекеттерді ұйымдастыру үшін әртүрлі коучинг құралдары мен әдістерін қолдануда кәсіби құзыреттіліктер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара әрекеттесу;
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 24-26 тамыз 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ ТОП: жеке және команданың тиімділігін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер (орта буын басшылары)

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • көшбасшылық мәдениеті және гендерлік айырмашылықтар
 • көшбасшы әйелдердің психологиялық ерекшеліктері
 • стрессті басқару

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ: өнімділікті арттыру және одан әрі дамыту үшін кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • стресске төзімділік
 • ынтымақтастық және өзара әрекеттесу
 • әрекетті басқару

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 12–14   қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • ұйымдастыру мәдениеті және мемлекеттік қызмет;
 • мемлекеттік қызметші, мемлекеттік орган қызметінің тиімділігі мәнмәтініндегі ұйымдастырушылық мәдениет;
 • ұйымдағы ұйымдастырушылық мәдениетті жетілдірудің практикалық құралдары;
 • практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тиімді ұйымдастырушылық мәдениетті қалыптастыру бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 7-9 караша 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: осы құзыреттердің даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Мемлекеттік органдардағы кадрларды басқару
 • Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқарудың стратегиялық құжаттары
 • HR-менеджмент және ERK құралдары

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Мемлекеттік органдарда тиімді ұйымдастырушылық мәдениет пен персоналды басқаруды қалыптастыру үшін кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара әрекеттесу;
 • 5 негізгі құзыреттілік

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: «D» ДЕҢГЕЙІ, ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРАДЫ

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 09-11 наурыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу жүйесі,
 • Мемлекеттік сатып алуды жоспарлау,
 • Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың принциптері мен әдістері,
 • Мемлекеттік сатып алу саласындағы тізілімдерді қалыптастыру және жүргізу қағидалары;
 • Керемет сатып алу
 • Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамадағы нақты өзгерістер,
 • Ресми мәтін және жазылым дағдылары

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Мемлекеттік сатып алуды тиімді ұйымдастыру және өткізу үшін кәсіби білімді арттыру және практикалық дағдыларды меңгеру

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • өзін-өзі дамыту;
 • жауапкершілік;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • қызмет тұтынушыға бағдарлану

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 14-16 наурыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:  

 • Мемлекеттік қызмет көрсетуді реттейтін құқықтық актілерді талдау. Көрсетілетін қызметті алушылардың құқықтары. Көрсетілетін қызметті берушінің құқықтары мен міндеттері
 • Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына шағымдарды қарау ерекшеліктері
 • Мемлекеттік қызметтердің сапасын басқару
 • Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау критерийлері
 • «Адамға бағытталған
 • Клиентке бағытталған ортаны құру және коммуникацияны басқару
 • Мемлекеттік қызмет көрсету процесін жетілдіру
 • Практикалық жағдайларды талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша кәсіби құзыреттіліктер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттесу
 • Шешімдерді қабылдау
 • Әрекетті басқару
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 18–20 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жұртшылықпен тиімді коммуникация дағдыларын дамытуға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Халықпен дағдарысқа қарсы коммуникациялар: түсінігі, мазмұны, әрекет ету принциптері,
 • дағдарыс жағдайында қоғаммен өзара әрекеттесу мәдениеті,
 • дағдарыс жағдайындағы медиа қатынастары,
 • тәжірибедегі дағдарыстық PR технологиялары мен құралдары,
 • ресми мәтін және жазылым дағдылары.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: практикалық дағдыларды дамыту, дағдарысқа қарсы басқарудың тиімді стратегияларының құралдарын меңгеру

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Қызметтерді тұтынушыға бағдарлау;
 • шешімдерді қабылдау;
 • жауапкершілік,
 • ынтымақтастық және өзара әрекеттестік,
 • бастамашылық;
 • тиімділік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 3-5 мамыр 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Қазақстан республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты;
 • ISO 37001 халықаралық стандартының негізгі қағидалары мен құрылымы;
 • ISO 37001 енгізуді жоспарлау;
 • ISO 37001 енгізу;
 • Ұйымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін сүйемелдеу және жақсарту;
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс;
 • практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: ISO 37001 сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін әзірлеу, енгізу, басқару және қолдау үрдісі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс бойынша кәсіби дағдыларды арттыру

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 17-19 мамыр 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін дамытудың стратегиялық құжаттары
 • Мемлекеттік басқару жүйесіндегі көпжақтылық және инновациялар
 • Инновациялық шешімдерді әзірлеу әдістері

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Мемлекеттік басқару жүйесіне инновацияларды енгізу процестерінде тәжірибелік дағдыларды жетілдіру

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 23-25 мамыр

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Тиімді коммуникациялар саласындағы жеке құзыреттерін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • тиімді коммуникацияларды құру алгоритмі;
 • халықпен тиімді кері байланыс;
 • дағдарыстық коммуникациялар көпшілік алдында сөз сөйлеу;
 • ресми мәтін және жазылым дағдылары.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тиімді қарым-қатынас үшін кәсіби құзыреттіліктер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара
 • іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 13-24 маусым 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 10 күн, 80 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ ТЫҢДАУ: Ауылдық округ әкімдері (ауылдар, кенттер)

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Decision шешімдер қабылдауды орталықсыздандыру тетіктері арқылы аймақтардың тәуелсіздігін арттыру және аймақтарды дамыту үшін пайдаланылмаған немесе жасырын резервтерді тарту және аймақтық теңсіздікті теңестіру;
 • трансформациялық, стратегиялық және жедел ойлау;
 • жергілікті өзін-өзі басқару реформаларын жүзеге асыру құралдары;
 • елдің аумақтық дамуына жаңа көзқарастар;
 • ауылдық жерлерді дамыту;
 • аумақтық-кеңістіктік дамудың болжамды схемасы;
 • ресми мәтін және жазылым дағдылары.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Жергілікті өзін-өзі басқару тиімділігін арттыру үшін қажетті кәсіби құзыреттіліктер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • бастамашылық;
 • шешім қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • жауапкершілік;
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 5-7 қыркүйек 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Азаматтық қоғамды дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасы. және «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы;
 • Мемлекет пен азаматтық қоғам арасындағы өзара іс-қимылдың неғұрлым тиімді коммуникациялық стратегиялары, әдістері, әдістері, жолдары,
 • ресми мәтін және жазылым дағдылары.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: семинарға қатысушылардың азаматтық қоғаммен өзара әрекеттесуінің коммуникациялық стратегияларын, әдістерін, тәсілдерін, тәсілдері мен технологияларын меңгеруі

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Қызметтерді тұтынушыға бағдарлау және ақпараттандыру;
 • шешімдерді қабылдау;
 • жауапкершілік;
 • ынтымақтастық және өзара әрекеттесу;

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 5-7 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Уақытты тиімді басқару саласында жеке құзыретін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • тайм-менеджмент принциптері;
 • уақытты басқару құралдары;
 • жұмыс уақытын тиімді ұйымдастыру;
 • тайм-менеджмент пен қызмет нәтижелілігінің өзара байланысы;
 • практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Уақытты тиімді басқару бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара
 • іс-қимыл;
 • жеделдік;
 • өзін-өзі дамыту;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 ылғы 8-10 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • орфографиялық ережелер, ресми стильдің орфографиялық нормалары;
 • латын тілінде жазылған ресми мәтіндерді оқу;
 • қызметтік жазбаларды, оның ішінде латын қарпінде жазу;
 • практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Мемлекеттік тілдегі ресми хаттар мен құжаттарды дайындау бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • жеделдік;
 • өзін-өзі дамыту;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 12-14 қыркүйек 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: мемлекеттік қызметшілер тұтынушыға бағытталған мемлекеттік қызмет көрсету деңгейін арттыруға ынталандырды

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын басқару
 • мемлекеттік қызметтерді көрсету процесінің тиімділігі мен тұтынушыға бағдарлануы
 • мемлекеттік қызметтерді көрсету процесін (бизнес-процестер) реинжиниринг
 • практикалық жағдайларды талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тұтынушыға бағдарланған мемлекеттік қызмет көрсету деңгейін арттыру құралдарын пайдалануда кәсіби құзыреттіліктер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара әрекеттесу;
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 19–20 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 2 күн, 16 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • практикалық аналитикаға қойылатын заманауи тәсілдер мен талаптар;
 • «Policy brief» әдісі;
 • «Fact checking» әдісі;
 • мемлекеттік органдардың ақпараттық-талдау жұмысындағы талдау әдістері;
 • ақпаратпен жұмыс;
 • талдау және сыни ойлау;
 • практикалық кейстерді талдау
 • ресми мәтін және жазылым дағдылары

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Талдамалық құжаттарды дайындау саласында кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара әрекеттесу;
 • қызметтерді тұтынушыға бағдарлау және ақпараттандыру
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 26-30 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жобалық басқару саласындағы кәсіби құзыреттілікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер, жобалық кеңселердің басшылары мен қызметкерлері

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • жобалық басқару;
 • халықаралық тәжірибе;
 • жобаларды басқару стандарттары;
 • жоба. бағдарлама. портфель;
 • ұйымның стратегиясы;
 • операциялық қызмет;
 • ұйымдастыру құрылымы;
 • практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Жобаларды, бағдарламаны және портфельді басқару саласында кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара
 • іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 24-26 қазан 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • дәстүрлі және инновациялық тұтынушыға бағытталған ойлау,
 • шығармашылық пен инновация,
 • эмоционалды интеллект инновациялық ойлаудың негізі ретінде,
 • ресми мәтін және жазылым дағдылары

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: қызметтерді тұтынушыға бағытталған шығармашылық, икемді, жаңашыл ойлау дағдыларын дамыту

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • қызметін басқару;
 • ынтымақтастық және ынтымақтастық;
 • қызмет тұтынушысына бағдар беру және ақпараттандыру

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жыл 31 қазан -2 караша

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқаруды дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы;
 • Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексінің талаптары;
 • Әдепті қызметшінің жаңа моделін қалыптастыру. Шектеулер мен тыйымдарды сақтау;
 • Мемлекеттік қызметшінің имиджі. Ұйымдағы моральдық-психологиялық ахуалды қалыптастыру және мониторинг жүргізу;
 • Парасаттылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру;
 • Мемлекеттік қызметшілердің тәртіптік және әкімшілік жауапкершілігі. Тәжірибе мен өзекті мәселелер.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: мемлекеттік қызметшінің кәсіби және жеке құзыреттіліктерінің деңгейін арттыру

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Қызметті басқару
 • Өзін-өзі дамыту
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 14-16 караша 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Ұлттық қатынастар және медиация саласындағы заңнамалық және нормативтік база мәселелері
 • Медиацияның пәні, рөлі, тарихы және принциптері
 • Кейбір этномедиация технологиялары
 • Практикалық технологиялар

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: мемлекеттік қызметшінің кәсіби және жеке құзыреттіліктерінің деңгейін арттыру

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара әрекеттесу;
 • тиімділік;
 • өзін-өзі дамыту;
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 17 караша 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 1 күн, 8 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Аналитикалық құжаттарды дайындауда кәсіби біліктілігін арттыруға ұмтылған мемлекеттік қызметкерлер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • практикалық аналитикаға қойылатын заманауи тәсілдер мен талаптар;
 • аналитикалық шолу әдісі;
 • фактілерді тексеру әдісі; мемлекеттік органдардың ақпараттық-талдау жұмысындағы аналитикалық әдістер; ақпаратпен жұмыс;
 • талдау және сыни тұрғыдан ойлау;
 • практикалық жағдайларды талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Аналитикалық құжаттарды дайындауда кәсіби құзыреттіліктер мен тәжірибелік дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • шешімдерді қабылдау;
 • сыни тұрғыдан ойлау
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨҢІРЛІК КОМПОНЕНТ

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 21–25 ақпан 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Akims of rural districts (villages, settlements)

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттары: ұлттық басымдықтар
 • Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару: заманауи реформалар. Жаһандық және аймақтық оң тәжірибе
 • Мемлекеттік басқаруды және жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы
 • Жергілікті атқарушы мемлекеттік және өкілді органдардың халықпен өзара әрекеттесу тетіктері
 • Мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару жүйесіндегі «адамгершілік» принципі
 • Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру
 • Практикалық жағдайларды талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Мемлекеттік органдардың қызметінде және басқару шешімдерін қабылдауда жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару принциптері мен тетіктерін тиімді енгізу үшін кәсіби және практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттесу
 • Шешімдерді қабылдау
 • Әрекетті басқару
 • Көшбасшылық
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 16–18  мамыр 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Аймақтық саясат: күшті аймақ құру құралдары
 • Аймақтық саясатты қалыптастырудың негізгі принциптері
 • «Адамға бағытталған» мемлекеттік саясаттың негізгі аспектілері
 • Өңірлік деңгейде мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Аймақта мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге асыру үшін кәсіби құзыреттіліктер мен тәжірибелік дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттесу
 • Шешімдерді қабылдау
 • Әрекетті басқару
 • Көшбасшылық
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 20–22 маусым 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: мемлекеттік қызметшілер жергілікті бюджетті тиімді басқару саласындағы құзыреттерін дамытуға баса назар аударды

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • нәтижеге бағытталған басқару. Тиімділік.
 • жергілікті өзін-өзі басқару және жергілікті бюджетті басқару саласындағы НҚА
 • бюджеттік қатынастар саласындағы тиімді саясаттың құралдары
 • стратегиялық бағдарламалар контекстіндегі жергілікті бюджет саясатының тиімділігі
 • практикалық жағдайларды талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Жергілікті бюджет ресурстарын тиімді басқару бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара әрекеттесу;
 • өнімділік пен тиімділікке назар аудару
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2022 жылғы 31 тамыз -2 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: ауылдық округ әкімдері (ауылдар, кенттер)

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • «Халықтың қатысуы бюджеті» және бюджет процесіне азаматтардың кеңейтілген қатысуы құралдары
 • Қоғаммен түсіндіру құралдары
 • халықаралық, ұлттық және аймақтық тәжірибе
 • қоғамдастық қажеттіліктерін бағалаудың негізгі құралдары
 • Практикалық жағдайларды талдау
 • ресми мәтін және жазу дағдылары.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: "халықтық қатысу бюджеті" моделін енгізу үшін қоғамдастықтың қажеттіліктерін бағалау құралдарын қолдану бойынша кәсіби құзыреттіліктер мен тәжірибелік дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 19–21 қыркүйек 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Қаржы, экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімдерінің мамандары

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Есептеу әдісі бойынша мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есепті нормативтік құқықтық қамтамасыз ету;
 • Қаржылық есептілікті дайындау мен ұсынудың тұжырымдамалық негізі;
 • Есеп саясаты және есеп ережелері;
 • ҚСҚЕХС сәйкес есептеу әдісі бойынша мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін жасау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Қаржы жүйесі мамандарының кәсіби деңгейін арттыру, қаржылық есеп беру сапасын арттыру

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • өзін-өзі дамыту;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • 5 негізгі құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 7-8 караша 2022 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 2 күн, 16 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: берілген құзыреттер бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Жер қатынастары саласында мемлекеттік қызмет көрсетуді реттейтін құқықтық актілерді талдау
 • Жер қатынастары мәселелері бойынша актілерді шығару кезінде заңдылықты сақтау
 • Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына шағымдарды қарау ерекшеліктері
 • Жер қатынастары саласындағы қызметтерді цифрландыру
 • Мемлекеттік қызметтердің сапасын басқару
 • Жер қатынастары саласында мемлекеттік қызметтерді көрсету процесін жетілдіру
 • Практикалық жағдайларды талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Жер қатынастары саласында мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша кәсіби құзыреттіліктер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттесу
 • Шешімдерді қабылдау
 • Әрекетті басқару
 • 5 негізгі құзыреттілік

 

ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТ

Бакенова Майра Биржановна

Білім беру бағдарламаларын іске асыру және ілгерілету кабинетінің меңгерушісі

Тел.: 8 7142 54 24 60

 e-mail: m.bakenova@apa.kz

ТІРКЕЛУ